Ekonomi

Piyasadan haberler

ALBRK

Albaraka Sukuk Ltd. üzerinden ihraç edilmiş olan, 30 Kasım 2025 vadeli, XS1301525207  ISIN Kodlu, 250.000.000 ABD Doları tutarında Basel III Uyumlu Tier 2 Sukuk işleminin  30 Kasım 2020 tarihli geri çağırma opsiyonunun kullanılmamasına karar verilmiştir.

AVISA

Şirketin 01.01.2020 – 30.09.2020 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 932.128.563  TL, hayat dışı 51.130.761 TL olmak üzere toplam 983.259.324 TL olarak gerçekleşmiştir.

AYEN

Ayen Enerji A.Ş. ‘nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olduğu Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebi; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmasına karar verilmişitr. Karar 2020/63 Sayılı 15.10.2020 tarihli SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.

DAGI

Şirket, Maltepe Piazza Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır.Açılan bu mağaza ile birlikte bayiler ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 67 olmuştur.

DURDO

Şirketin 16/10/2020 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Avrupa Birliği ülkelerinde karton ambalaj pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmek amacı ile, Hollanda’da %100 hissedarı olacağı, “DURAN DOGAN EUROPE B.V.” adı altında, sermayesi 1 EUR olan, bir şirket kurma kararı almıştır.

EDIP

2020 yılı içerisinde yaşanan Kovid-19 salgın sürecinin ekonomik etkileri ve 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Türk Parasını Koruma Hakkında 32 sayılı kararda yapılan değişiklikle AVM’lerde dövizli kira sözleşmelerinin yasaklanması ve buna karşılık uzun vadeli proje finansman kredimizin Euro olarak devam ediyor olması, Şirket nakit akışında bozulmaya sebep olmuştur.Bu kapsamda bağlı ortaklık ile Halk Bankası arasında imzalanmış olan kredi sözleşmemizin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan görüşmeler neticelenmiştir.Kredi sözleşmesinin diğer koşulları aynı kalmak kaydıyla, mevcut kredi faiz oranında indirime gidilmiş olup, 2020 yılında yapılan ödemelerden sonra bakiye kalan anapara ve faiz farkı olan 1.550.000 Euro anaparaya eklenmiş, bunun yanısıra, revize edilen 2020 ve 2021 ylları taksitlerinden, yapılacak ödemelerden sonra kalan 6.000.000 Euro (Altımilyon Avro) fark ise ödeme planının 02.Nisan.2030 tarihli taksitine eklenmiştir.

EKIZ

Şirket yönetim kurulunun 12.10.2020 tarihli 2020-19 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketimizin İzmir ili sınırları içindeki “Şehitler Cad. 1508 Sokak N4 Alsancak- Konak- İZMİR” merkez adresinin, taşınma sebebiyle, “İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza N10/11 Konak / İzmir”  olarak değişmiş olup, adres değişikliği 15.10.2020 tarihinde tescil olmuştur.

KFEIN

Merkezi YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok N403 Esenler-İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nun 563336 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetlerini genişletmek amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu 03.02.2020 tarih ve 2020/02 sayılı kararı ile açılmış olan ek ofisin şubeye dönüştürülmesi amacıyla,1309. Cad. 5/6 Öveçler Ankara adresinde şube açılmasına,Şube unvanının Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Ankara Şubesi olmasına, Şubenin sermayesinin merkezden karşılanmasına,Sn. Neval Önen’in şubeyi münferit imzası ile temsil etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına, karar verilmiştir.

KONTR

Meram EDAŞ Sorumluluk Alanı içerisinde Kimyasal Enerji Depolama İşi 380.000,00USD+KDV Toplam Değerlendirme bedeliyle firma Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. uhdesinde kalmıştır; 380.000,00USD+KDV olan sözleşme bedeli sözleşme tarihindeki TCMB satış kuru üzerinden TL’ye dönülecektir.

MERKO

Ortaklığın 02.10.2020 tarih ve 2020-04 sayılı kararının revize edilmesi gereği doğmuş ve aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.  Şirketin iştiraki, Borsa İstanbul (BİST)’ da işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin sermayesinde sahip olduğu %9,79 oranındaki 5.773.757,66 nominal değerli paylardan 3.556.856 nominal değerli olan kısmı 12,50 TL -14,52 TL fiyat aralığından payın BİST’ de satılması ile sağlanan fonun; 43.000.000. TL nın iştiraki Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin,  faaliyetlerinde finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sermaye Avansı olarak Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne transfer edilmesine Bu tutarın yapılacak herhangi bir sermaye artışına mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına ( 01.09.2020 tarihli kararla başlatılan sermaye azaltımı/artırımı da dahil olmak üzere) Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

OYAKC

Şirkete ilişkin stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedeflerii doğrultusunda Şirketin %100 oranında iştirak ettiği OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ’i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket çatısı altında birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.

RTALB

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık  Market Tıbbi  Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, Firmaya 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.  Bu sipariş ile toplam sipariş adedi 2.000.000 teste ulaşmıştır.  İlk 500.000 testin teslimatı gerçekleştirilmiş olup teslimatlar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün istekleriyle tüm hızıyla sürdürülmektedir.Diğer siparişler de tamamlandığında siz değerli paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

RYGYO

Şirket tarafından 21/07/2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile duyurulan; Ankara İli Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi 693 Ada 1 Parsel üzerindeki 11.970 m2 arsa üzerinde bulunan 13.833,5 m2 deponun kiralanan 3.500 m2’lik depolama alanına ek 750 m2 depolama alanı kiracı “Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.”ye ek protokol yapılarak 2 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 2 senede yaklaşık 325.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunanAntalya İli Serik İlçesi Çandır Mahallesi 1561 Parsel üzerindeki 69.424,50 m2 arsa üzerinde bulunan 42.483 m2 deponun 3.000 m2’lik kapalı raflı depolama alanı ile 3*7 m2 konteyner ofis alanı “Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.”ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 5.000.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

SEYKM

Şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda faaliyet alanını genişletmek ve ürün portföyünü büyütmek amacıyla son yıllarda hızlı büyümesiyle dikkat çeken kişisel bakım ve kozmetik sektöründe yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve üretim için gerekli fizibilite ve proje çalışmalarına başlanmasına oybirliği ile karar verildi.

TMPOL

Kayseri 7.İcra Dairesince, muhammen bedeli 1.200.000 TL olarak belirlenmiş olan “Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler mah., İkiyüzlü Mevkii, 5202 Ada, 1 Parselde kayıtlı 1750/215000 arsa paylı E Blok Zemin Kat, 27 Bağımsız bölüm numaralı Depolu asma katlı dükkan” taşınmazın ihalesinin, firma tarafından 750.000,00 TL’ye alındığını, ihaleye itiraz edildiği ve devir ve tescil işlemlerinin,itiraz sürecinin tamamlanmasından sonra gereçekleşeceği bilgisini 09.09.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda bildirilmişti. İhaleye itiraz süreci lehine tamamlanmış olup,Bağlı ortaklık Center Glass Cam Mobilya Teks.San.Ve Tic.A.Ş adına tapu tescili gerçekleşmiştir.

TSGYO

T.C. Ziraat Bankasından kullanılmış olan 32.500.208 Euro ana para bakiyesi olan kredi kapatılmıştır.

TURSG

TÜRKİYE HALK BANKASI Kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesi kapsamında Banka iştiraki olan Türk P ve I Sigorta A.Ş.’nin sermayesindeki %16,6667 oranındaki Banka hisselerinin de Türkiye Sigorta A.Ş.’ye satış yoluyla devrine ilişkin Banka Yönetim Kurulu tarafından karar alınmış olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Etiketler
Daha Fazla Göster

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı