Ekonomi

Piyasadan haberler

ARSAN

Şirket, Corona Virüs salgınına karşı bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Alınan tüm tedbirlere uyulmak suretiyle 01.09.2020 tarihinden itibaren kısmen üretim faaliyetine başlanacaktır. Üretim faaliyetine başlanılmayacak bölümler için ise koronavirüs  (Covid-19)nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca daha önce uzatılan süreden başlamak üzere Kısa Çalışma ödeneği desteği alınması süresi 2 ay daha uzatılarak uygulanacaktır.

AVOD

Bağlı ortaklık Avod Altın bünyesinde bulanan Çorum Boğazkale’ deki maden sahasında Bakır cevherleşmesinin yanısıra, bulunan “Mangan” cevheri için çalışmalara başlanmıştır. Tüm izinler tamamlamış olup, cevherin üretimi safhasına geçilmiştir. Üretim planlaması yapılan cevherin 45-60 günlük bir süreçte satışa geçilmesi düşünülmektedir.

AVOD

Şirketin 300 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 90.000.000 TL artışla 180.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nca henüz onaylanmamıştır. İzahname KAP’ta yer almaktadır.

BNTAS

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketin 31.08.2020 tarihli 2020/28 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor KAP’ta yer almaktadır

BORSA İSTANBUL A.Ş.    ALYAG

Borsa Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmekte olan Altınyağ Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut “ALYAG” işlem kodu 01/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “ALMAD” olarak değiştirilecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    HALKS, GUSGR

Payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören Halk Sigorta A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifiyle bir bütün olarak devrolunmak suretiyle Türkiye Sigorta A.Ş. (eski unvanı: Güneş Sigorta A.Ş.) bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde, 02/09/2020 olarak duyurulan pay dağıtım tarihinden itibaren Halk Sigorta A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu’ndan çıkarılarak işlem görmekten men edilecek olup en son 01/09/2020 tarihinde işlem görmüş olacaktır. Türkiye Sigorta A.Ş. payları ise Yıldız Pazar’da işlem görmeye devam edecektir.

BRKO

Şirket İstanbul Dünya Ticaret Merkezinde;ürünlerinin teşhiri, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve irtibat merkezi olarak kullanılmak üzere İstanbul Dünya Ticaret Merkezinde Çarşı Zemin Kat No :10, Dükkan N40 ‘da işyeri kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir.

DESA

Agora Antalya Alışveriş Merkezi, Altınova Sinan Mah. Çağdaş Sok. Agora Avm. Sit.- Apt. N5/1     Kepez Antalya   (Adres kodu:2429852441) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Agora Antalya Avm. Samsonite Mağazası ünvanlı Şube Agora Antalya Alışveriş Merkezi, Altınova Sinan Mah. Çağdaş Sok. Agora Avm. Sit.- Apt. N5/1     Kepez Antalya   (Adres kodu:2429852441) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Agora Antalya Avm. Desa   Mağazası ünvanlı Şubesinin kapatılmasına karar verilmiştir.

DURDO

Genel Ciro içerisinde, ortalama %25 ile %30’luk  paya sahip olan en büyük müşterilerinden,  Merkezi İngiltere’de bulunan DIAGEO firması ile, mevcut da bulunan satış kontratlarının süreleri, DIAGEO SCOTLAND LTD ile 2 yıl, DIAGEO SINGAPORE ile ise 1 yıl daha uzatılmıştır.

EKGYO

10.09.2020 Perşembe günü ihalesi yapılacak olan İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi’nin ihale tarihi ertelenerek 15.09.2020 olmuştur.

EKGYO

İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği’ne göre, 16.09.2020 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.

EKGYO

Şirket tarafından ihale edilen Ankara Çankaya Saraçoğlu Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri’nin sözleşmesi, Yüklenici Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. A.Ş. ile 31.08.2020 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 364.250.000,00 TL+ KDV’ dir.

ERBOS

Şirketin Merkez Fabrikasına 3386 kW öz tüketim amaçlı çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapımı İşleri’ne yönelik 1.748.000 usd + 314.640 usd KDV olmak üzere toplam 2.062.640 usd tutarındaki iş teklifi veren CNS Solar Taahhüt Enerji A.Ş. ile şirket arasında sözleşme imzalanmıştır. İşin mevsim şartlarına bağlı olarak  Şubat 2021 de bitirilmesi planlanmaktadır.

GYHOL

Ortağı olduğu ALBİLA Serum Biyolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş. ‘ nin  Şirket sermayesini 26.986.000,00 TL’den 30.986.000,00 TL’ye çıkarmasına iştirak edilmesine, İştirak tutarı olan 102.800,00 TL.’nın tamamının 28.08.2020 ALBİLA Serum Biyolojik Ürünler San. ve Tic. A.Ş. hesabına ödenmesine karar verilmiştir.

HUBVC

Şirketin %17,42 oranında iştiraki olan Genz Biyoteknoloji A.Ş.(“Genz Biyo”) hakkında;COVID-19 ile mücadele kapsamında Genz Biyo’nun “Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem İle Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi” başlıklı proje önerisinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde desteklenmeye değer bulunduğu, proje çalışmalarının sürdüğü, çalışmaların tamamlanması ve takip edecek önemli aşama ve hususlarda SPK Mevzuatına uygun olarak gelişmelerin yatırımcılar ile paylaşılacağı hususları daha önce KAP’ta açıklanmıştı.Söz konusu projeye ilişkin çalışmaların mevcut durumuna ilişkin İştirakten yazılı bilgi talep edilmiştir

KLNMA

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için Bankaya Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 250 milyon ABD $ kredi sağlanmasını onaylamıştır.

SAMAT

Satış Gelirlerini artırma ve yurtdışında şube açılması hakkında KAP’ta yer alan bildirim

SISE

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings  tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün durağan’dan, negatif’e revize edilmesi sonrası,Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları  A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketin kredi notunun BB-olarak teyit edildiği, görünümün  ise durağan’dan, negatif’e revize edildiği kamuya açıklanmıştır.

TCELL

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde KAP’ta yayınlana şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Esas Sözleşme tadili Genel Kurul onayına tabidir.

TRKCM,

ANACM, DENCM, SISE,   SODA

Şirketin, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Soda Sanayii Anonim Şirketi ile birlikte tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşmesi işleminin görüşüldüğü 27.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten pay sahiplerinden, 25.02.2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecek olanlar ayrılma hakkına konu pay tutarlarına uygun olarak, Borsa İstanbul’da işlem gören payları ile ilgili KAP’ta yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.

TSGYO, TSKB

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“TSKB GYO”) tarafından 14 Ağustos 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilen onaylı İzahname çerçevesinde gerçekleştirilen %66,66666 oranında bedelli sermaye artırımı işleminde, 18 Ağustos 2020 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullanım süresi dahilinde banka, TSKB GYO’da sahip olduğu 20.000.000 adet A grubu nama yazılı, 8.182.222 adet B grubu nama yazılı ve 239.086.582,83 adet C grubu hamiline yazılı olmak üzere toplamda 267.268.804,83 TL nominal değerli payın tamamından kaynaklanan yeni pay alma haklarını, sahip olduğu paylar oranında tamamen kullanmıştır.

TURSG

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 46. maddesi gereğince; 15.07.2020 tarih ve 2772 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen izin doğrultusunda, Şirketin 27.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni unvanı Türkiye Sigorta Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi kararlaştırılmış olup söz konusu unvan değişikliği 31.08.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil edilmiştir

TURSG

Ayrılma Akçesi Kullanımı Hakkında KAP’ta yer alan bildirim

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Etiketler

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı